Правила прийому учнів

 

                ПРАВИЛА ПРИЙОМУ УЧНІВ В ГУРТКИ СТАНЦІЇ ЮНИХ ТЕХНІКІВ.

                                           (Відповідно до Статуту СЮТ)

 

           1.   Комплектування  гуртків,    груп  та  інших творчих об'єднань здійснюється у період з 1 по 15 вересня,  який   вважається робочим   часом   керівника гуртка,  групи або іншого творчого об'єднання Станції юних техніків.

 

        2. Прийом до  закладу здійснюється  протягом  навчального  року   (в  мірі закінчення комплектування  гуртків,   груп  та  інших творчих  об'єднань) за   бажанням   вихованців,   учнів, слухачів   і   за   згодою батьків  або  осіб,  які  їх замінюють,  як  на  безконкурсній основі,  так  і  за конкурсом, умови якого розробляються СЮТ.

 

          3. Прийом  вихованців,  учнів  і  слухачів  до  СЮТ  для  одержання допрофесійної,   спеціальної   освіти  здійснюється,  як правило, на підставі заяви батьків або осіб,  які їх замінюють.

 

         4. СЮТ зараховує,  вихованців,  учнів і слухачів віком від 6 до 19 років.