Розрахунок видатків на утримання СЮТ на 2018р.

                   
                Додаток 2                  
                до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)              
Звіт        
  про надходження і використання коштів,  отриманих як плата за послуги                                                            (форма №4-1д, №4-1м)            
  за 2018 рік                
                      Коди            
                   
Установа Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області   за ЄДРПОУ 02144482            
Територія м.Червоноград               за КОАТУУ 4611800000            
Організаційно - правова форма господарювання  420 Орган місцевого самоврядування     за КОПФГ 420            
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету                        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету                        
Код та назва типової  відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 06 Орган з питань освіти і науки, молоді (Відділ освіти Червоноградської міської  ради)                
Код та назва програмної  класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 0611090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
Періодичність: місячна, квартальна, річна.             СЮТ                    
Одиниця виміру:   грн.коп.                                  
                                   
Показники КЕКВ  Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок  на початок звітного року Перера- ховано зали-шок Отримано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)      
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі  усього у тому числі на рахунках в установах банків      
перераховані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду      
усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15      
Надходження коштів- усього Х 010 349,41 233,01 - - - 116,00 Х Х Х Х 0,01 -      
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю Х 020 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х      
Від додаткової (господарської) діяльності Х 030 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х      
Від оренди майна бюджетних установ Х 040 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х      
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) Х 050 116,40 Х Х Х Х 116,00 Х Х Х Х Х Х      
Фінансування Х 060 233,01 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х      
Видатки -  усього Х 070 349,41 Х Х Х Х Х 349,00 - - - Х Х      
у тому числі:                                                                                                     Поточні видатки 2000 080 349,41 Х Х Х Х Х 349,00 - - - Х Х      
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Оплата праці 2110 100 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Заробітна плата 2111 110 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 120 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Нарахування на оплату праці  2120 130 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Викорстання товарів і послуг 2200 140 349,41 Х Х Х Х Х 349,00 - - - Х Х      
    Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 349,41 Х Х Х Х Х 349,00 - - - Х Х      
    Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Продукти харчування 2230 170 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 210 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Оплата водопостачання і водовідведення 2272 230 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Оплата електроенергії 2273 240 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Оплата природного газу 2274 250 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Оплата енергосервісу 2276 270 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 310 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 320 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 330 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,організаціям) 2610 350 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Стипендії 2720 400 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Інші виплати населенню   2730 410 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Інші поточні видатки 2800 420 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Капітальні  видатки 3000 430 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Придбання основного капіталу 3100 440 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х      
    Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х